PHẦN MỀM QUẢN LÝ PHÒNG KHÁM NỘI KHOA - NHI - DA LIỄU NEXTSOFT

 

 

1. GIỚI THIỆU PHẦN MỀM

 

Quản lý tái khám,đặt khám
Phiếu thu dịch vụ
Phiếu thu đơn thuốc​​​
Phiếu in nhập kho
Phiếu in xuất kho​​​​​
Quản lý Mẫu vùng khảo sát
Báo cáo tồn kho
Báo cáo doanh thu 

2. GÓI INTERNET NHIỀU CHI NHÁNH
 

Sơ đồ kết nối, đồng bộ dữ liệu nhiều chi nhánh