PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÂN SỰ BỆNH VIỆN NEXTSOFT 

 

I. GIỚI THIỆU

Phần mềm quản lý nhân sự bệnh viện NEXTSOFT ứng dụng trong quản lý thông tin, lý lịch, quá trình công tác, đào tạo của nhân sự trong bệnh viện đồng thời hỗ trợ chấm công, chấm trực, chấm làm thêm giờ, phụ cấp độc hại, phân công trực bệnh viên…. của cán bộ, viên chức. Đóng vai trò hỗ trợ, đảm bảo tính tổng thể của hệ thống thông tin bệnh viện.


II. CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH CỦA PHẦN MỀM

 •           Quản lý nhân sự
 •           Quản lý các thông tin của nhân viên trong hồ sơ lý lịch.
 •           Quản lý chuyển phòng ban, bộ phận.

 •           Quản lý thông tin BHYT, BHXH, Văn bằng chứng chỉ.
 •           Quản lý quá trình đào tạo, hội nghị.
 •           Quản lý thông tin hợp đồng.
 •           Quản lý chấm công : chấm công, chấm công theo lịch trực, chấm công dài hạn, chấm làm thêm giờ, chấm phụ cấp độc hại.
 •           Quản lý xếp lịch trực bệnh viện.
 •           Quản lý Báo cáo tình hình khám chữa bệnh của bệnh viện trong  24 giờ.
 •           Quản lý tìm kiếm, tra cứu được từng vấn đề của tiểu sử bản thân của từng cán bộ công chức, viên chức (quá trình công tác, quá trình            đào tạo, gia cảnh).       
 •          Quản lý báo cáo thống kê :báo cáo thống kê theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước : Bộ Y Tế, Sở Y Tế, Sở lao động, Công An...và các             báo cáo theo nhu cầu cần có của Bệnh viện... 

III. MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIAO DIỆN PHẦN MỀM VÀ CHỨC NĂNG CHÍNH

1.DANH MỤC

 •           Danh mục Phòng ban : Phòng KHTH, Khoa Mắt, Khoa Cấp Cứu….
 •           Danh mục Bộ phận : Tin Học, Kế Toán, Điện - nước ………
 •           Danh mục Chức danh : Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ chuyên khoa II, Cử nhân điều dưỡng….
 •           Danh mục Chức vụ : Giám đốc, Phó giám đốc, Trưởng phòng….
 •           Danh mục Học vấn : 10/12, 11/12, Cao Đẳng, Đại học….
 •           Danh mục Loại hợp đồng : Không thời hạn, 6 tháng, 12 tháng….
 •           Danh mục Phụ cấp độc hại : Mức 1, Mức 2 (mỗi mức có tiền phụ cấp riêng)….
 •           Danh mục Công việc hưởng phụ cấp độc hại: Làm việc trong môi trường có yếu tố độc hại vượt QCCP, Bác sĩ mổ,khám và điều trị                  bệnh nhân ngoại, Chuyên sửa chữa máy hút đờm....
 •           Danh mục Văn bằng chứng chỉ : Tốt nghiệp trung cấp, Trung cấp chính trị, Trung học phổ thông….
 •           Danh mục Bệnh viện : dùng cho chức năng BHYT của nhân viên.
 •           Danh mục Phòng khám bệnh : phòng khám bệnh của Khoa Khám Bệnh, Khoa Điều trị theo yêu cầu.
 •           Danh mục Chuyên môn : Bác sĩ, CN Luật, CN Xét nghiệm y học….
 •           Danh mục Hệ đào tạo : Chính quy, Từ xa, Vừa học vừa làm….
 •           Danh mục chuyên khoa : Điều dưỡng, Mắt ….
 •           Danh mục Ngạch – Bậc Lương : Chuyên viên cao cấp, Chuyên viên chính, Kỹ sư….
 •           Danh mục Quốc tịch : Việt Nam, Mỹ , Úc….
 •           Danh mục Tôn giáo : Phật, Thiên chúa, Hòa hảo….
 •           Danh mục Dân tộc : Kinh, Chăm, Khmer….

2.CHỨC NĂNG NGHIỆP VỤ

 •           Quản lý thông tin hành chính của Nhân viên.      

 

 •           Quản lý thông tin chuyển Phòng ban, bộ phận.

       

 •             Quản lý thông tin Hợp đồng lao động.

         

 •           Quản lý thông tin Chức vụ của nhân viên

       

 •             Quản lý thông tin BHYT của nhân viên

       

 •             Quản lý thông tin Văn bằng, chứng chỉ của cán bộ, công chức.

         

 •           Quản lý thông tin Ngạch – Bậc Lương cán bộ, công chức.

       

 •            Chấm công

Chức năng này được nhân viên trong các Khoa phòng sử dụng để báo cáo chấm công hằng ngày, bao gồm chấm công tất cả nhân viên đang làm việc tại Khoa phòng của mình theo bảng Phân công trực bệnh viện
Ví dụ :
Nhân viên Đàm Vĩnh Hưng
Sáng : X/2 – làm việc nửa ngày
Chiều : NB/2 – Nghĩ bù nửa ngày

Dựa vào đó phần mềm sẽ tính toán và tính được tổng số ngày công, ngày nghỉ, xếp loại ABC của nhân viên để có những báo cáo cần thiết

 •           Chấm công làm thêm giờ

  Chức năng này được nhân viên trong các Khoa phòng sử dụng để ghi nhận thông tin làm thêm giờ của nhân viên: nội dung công việc, thời gian làm thêm, số giờ...
  Ví dụ :
  Nhân viên Nguyễn Thị Thu
  Ngày 22/05/2018 có 3 trường hợp chấm công làm thêm giờ (hình trên).

  Dựa vào đó phần mềm sẽ tính toán và tính được tổng số giờ làm thêm, số giờ làm thêm ngày, số giờ làm thêm đêm,... của nhân viên để có những báo cáo cần thiết

 •           Phụ cấp độc hại

  Chức năng này được nhân viên trong các Khoa phòng sử dụng để set thông tin hưởng phụ cấp độc hại của nhân viên theo từng tháng: nội dung công việc được hưởng phụ cấp độc hại, mức độ.
  Ví dụ :
  Nhân viên Nguyễn Thị Thu
  Tháng 05/2018 được hưởng Phụ cấp độc hại mức độ 2 với nội dung công việc được hưởng là: Làm việc trong môi trường có yếu tố độc hại vượt QCCP

  Dựa vào đó phần mềm sẽ tính toán và lên báo cáo về số suất được hưởng phụ cấp độc hại của nhân viên.

 •          Chấm công dài hạn cho nhân viên:Chức năng này được nhân viên trong các Khoa phòng sử dụng để set công mặc định chấm công cho nhân viê đối với những trường hợp cùng 1 loại chấm công trong thời gian dài: thai sản, học tập, công tác....

         Ví dụ :
         Nhân viên Nguyễn Thị Thu
        Từ ngày 01/ 05/2018- 31/05/2018 được chấm công là CT (công tác) với nội dung là công tác ở Hà Nội. Theo đó, trong khoảng thời gian này,khi nhân viên mở chức năng chấm công thì nhân viên Nguyễn Thị Thu sẽ có công mặc định là CT.

     

 •           Phân công Trực bệnh viện

  Chức năng này được nhân viên trong các Khoa phòng sử dụng để phân công trực theo tuần cho Nhân viên trong Khoa phòng của mình, dựa vào đó mà có các báo cáo cần thiết.
  Ví dụ : Nhân viên Đàm Vĩnh Hưng
  Trực Hành Chánh : Phòng tổ chức cán bộ thứ 3, 5 ,7

  Trực Lâm Sàng : Khoa Cận Lâm Sàng thứ : 2, 4, 6

 

 •           Báo cáo tình hình khám chữa bệnh trong 24h

  Báo cáo chung : cho ra viện, chuyển viện, bệnh nặng xin về ….
  Báo cáo chuyên khoa : Lọc thận, xét nghiệm, cấp cứu…

  Bệnh nặng cần theo dõi.

  Chức năng này được nhân viên trong các Khoa phòng sử dụng để nhập số liệu hằng ngày vào phần mềm, dựa vào đó mà có các báo cáo cần thiết.

3.CÁC BÁO CÁO THỐNG KÊ – XUẤT EXCEL

 •           Báo cáo nhân sự

     

 •               Báo cáo số lượng nhân viên

        

 •           Báo cáo danh sách nhân viên cho Sở Y Tế

       

 

 •             Báo cáo danh sách cán bộ viên chức

         

 

 •           Báo cáo tổng số lao động đang làm việc – Mẫu 27

 

 

 •           Báo cáo danh sách nhân viên đến thời hạn nâng bậc lương.

         

 

 •           Báo cáo chấm công nhân viên         

          + Bảng chấm công tổng hợp:         

          + Bảng chấm công nhân viên biên chế:       

          + Bảng chấm công nhân viên hợp đồng:

 •           Báo cáo chấm trực nhân viên         

          + Bảng chấm trực:

       

+ Bảng tổng hợp trực:

         

 •           Báo cáo chấm công làm thêm giờ:   

          + Bảng chấm công làm thêm giờ:         

          + Bảng tổng hợp chấm công làm thêm giờ:         

          + Chi tiết làm thêm giờ:

 

 

 

        Báo cáo phụ cấp độc hại

       

 

 •             Báo cáo phân công trực bệnh viện

          + Lịch trực Bác sĩ:          + Lịch trực Điều dưỡng – Kỹ thuật viên – Hộ lý:          + Lịch trực Phòng khám:

         

 

          Báo cáo tình hình khám chữa bệnh trong 24h

 •